Saide GARACI

Doğum Yeri/ Tarihi:
Bender Türkeman / 1977

Mezun Olduğu Okul:

E-Posta Adresi:
Dr.saeedeh@hotmail.com

Mezun Olunan Okullar:

*Gülistan Üniversitesi Tıp Fakültesi (1997-2004)

*Mazandran Üniversitesi Kadın Hastalıkları Uzmanı (2005-2009)

*Tahran Üniversitesi İnfertility (kısırlık) Fellowship (2011-2013)

Gülistan Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan DR.GARACI , 2005-2009 yılları arasında Mazandran Üniversitesi  Kadın Hastalıkları uzmanlığını aldı. Daha sonra Tahran Üniversitesinde kısırlık (infertilite ) için üst sertifika üzerine iki yıl geçirdi . Gülistan Üniversitesinde 4 yıl süre öğetim üyeliği görevi yaptı .Hazrat a Maryam Tüp Bebek Merkezinde ,  merkez sorumluluğunu  yaptı .

 Yayınları:

*The effect of diabetes on the risk of endmetrial cancer an updated a systematic review and meta-analysis . 2019

 *The Effect of luteal –phase support with tiptrolin Administration on implantation and clinical pregnancy Rate in Assisted Reprducti ve Technology . 2017

*Epidemiyolog of Female Reproductive Cancers in Iran : results of the Gholestan population – based cancers registry. 2014

*The role of chlamydia Trachamatis IgG antibody testing in predicting tubal factor infertility in northern Iran . 2009

 

 

 

1.İnfertility= (kısırlık)                              

•Çiftlerde kısırlık nedenini araştırma
•Kontrollü Ovülasyon İndiksiyonu
•IUI :İnseminasyon
•Mikroenjeksiyon=(ISCI)
•Transfer=Servikal Transfer/Tubal Transfer(ZIFT)
•Zayıf Over Rezervi (pooresponder) İnfertilitesi

2.Kadın Genital Organlarında  Sarkma

3.İdrar Kaçırma (stres inkontinans ve urge inkontinans),

4.Hamileliği Önlemek İçin Tavsiyeler ;

•Doğum Kontrol Hapları
•Rahim İçi Araç (RIA)
•Doğum Kontrol İğneleri

*Depo Provera

*Mesigyna(birer aylık (ayda bir))

5.Erken Ergenlik Tanı ve Tedavisi (Puberte perkoks)

6.Embriyo Taraması PGT-PGS

7.Gebelik Kontrolü

*Tekrarlayan Gebelik Kayıpları

*Yüksek Riskli Gebelikler

*Çoğul Gebelik Yöntemi ve İzlemi

*Gebelikte Kanamalar ve Yöntemi

8.Doğum;

*Sezeryan

*Epidural Anestezi ile Normal Doğum(Ağrısız  Doğum)

9.Kadın Genital Bölge Kanser Taraması/Tanısı/Tedavisi(Vulva, vajen, rahim ağzı, rahim , overler);

*Servikal s-smear

*Diognastic küretaj ;

.D/C

.Pippelle (endometriyal örnekleme)

10.Menopoz İzlem ve Tedavisi

*Menopoz sonrası gerekli testler

*Osteoporozu önlemek için tedavi

*Osteoporozun ilaç tedavisi

*Atrofik vajinitin ilaç tedavisi

11.Vajinismus Tedavisi

12.Gelişmiş  Endometriyosiz Laparoskopisi

13.Tüm Laparoskopik Ameliyatlar (Histerektomi , Ovarian Kist , Salpingostomi , Salpenjektomi , Myomektomi )

14.Tüm Hystroskopik Ameliyatalar (Septum , Polyp , Myomektomi)