Selim Katırcı

Doğum Yeri/ Tarihi:
Tercan / 1971

Mezun Olduğu Okul:
İstanbul Üniversitesi

E-Posta Adresi:
drselimkatirci@hotmail.com

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Katırcı, Süleyman Demirel Üniversitesi İç Hastalıkları bölümünden uzmanlığını aldı. Dr. Katırcı, sırasıyla 1995-1997yılları arasında Şarkîkaraağaç Devlet Hastanesi,1997-2003 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yaptı.2006-2012 yıllarında arasında hastanemiz kadrosunda bulundu. 2014 yılında tekrar hastanemiz hekim kadrosuna katıldı. 2’si uluslararası, 4’ü ulusal, 20’si de hem ulusal hem de uluslararası dergilerde yayınlanmış bilimsel araştırma ve makaleleri bulunan Dr.Katırcı’nın Tabipler Odası, İç Hastalıkları Derneği ile D.C Yoğun Bakım Derneği üyelikleri bulunmaktadır.