Dündar Buğra TELLİ

Doğum Yeri/ Tarihi:
Ankara / 1994

Mezun Olduğu Okul:
Yakın Doğu Üniversitesi

E-Posta Adresi:
dytbugratelli@gmail.com