Nuri Deniz

Doğum Yeri/ Tarihi:
Antalya/Akseki / 1953

Mezun Olduğu Okul:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

E-Posta Adresi:
drnurideniz@gmail.com

Doğum Yeri/ Tarihi:       Antalya/Akseki / 1953 

Mezun Olduğu Okul:     Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

E-Posta Adresi:              drnurideniz@gmail.com 

ÖZGEÇMİŞ  

Nuri Deniz 1953 Antalya –Akseki  Ç ukurköyde doğmuş , ilkokulu köyde, ortaokulu Akseki ,Liseyi Adana erkek lisesinde 1972 yılında bitirmiştir. 

Lisans öğrenimini 1978 yılında EGE üniversitesi Tıp F akültesi nde tamamlamiş 1983 yılına kadar pratisyen hekimlik ve askerlik görevini yapmış ,1983 Aralıkta Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Üroloji ihtisasına Başlayıp  1989 da üroloji uzmanı olmuştur. Aynı Fakültede öğretim ğörevlisi olarak devam edip 1994 de DOÇ. Ünvanını kazanmıştır.2000yılında S.D.Ü Tıp Fak. Üroloji A.B.D  lında PROF olarak atanmış yaklaşık 1.5 yıl burada Anabilim Dalı Başkanı  olarak görev yaptıktan sonra  yine PROF kadrosunda Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi ne geri dönmüştür . 

Üniversite öğretim üyesi olarak çalışırken Ürolojinin özelikle endoskopik yapılan tüm operasyonlarında  egitimcilik görevini  üstlenmiştir.  

2011 Şubat ayına kadar Gazi Üniversitesinde yarı zamanlı öğleden sonra muayenehanede yarı zamanlı çalışarak devam etmiştir  2011 Şubat ayında Üniversiteden emekliye ayrılarak muayene hekimligine devam etmiştir.  

13 Mart 2012 den itibaren üroloji departmanını yönetmek üzere Özel Isparta Hastanesinde göreve başlamıştrı. 7 yıldır Özel Isparta hastanesinde çalışmakta olup 2000 nin  üzerinde endoskopik prostat ameliyatı ,çok sayıda radikal ve parsiyal nefroktomi , cok sayıda böbrek ve idrar yolu taş ameliyatlarını gerçeklestirip , hastaların , şifa ile taburcularını sağlamiştır 

Hastanemizin erkek infertilite ve androloji bölümününde sorumlulugunu yürütmektedir. 

Yetmişin üzerinde ulusal, yirminin üzerinde uluslararası yayını vardır. 

Evli ve 2 çocuk babasıdır 

İLGİ ALANLARI 

       BÖBREK KANSERİ 

Laparoskopik radikal nefrektomi (böbrek kanserinin kontrolü için bütün böbreğin çıkartılması) 

Laparoskopik parsiyel nefrektomi (sağlam böbrek dokusunun bırakılarak sadece kanserli bölümün çıkartılması) 

Fonksiyonsuz böbrek 

Laparoskopik basit nefrektomi 

Böbrek kisti 

Laparoskopik böbrek kist eksizyonu 

          ÜRETER 

Üreteropelvik bileşke darlığı (böbrek çıkış darlığı) 

Laparoskopik pyeloplasti 

Üreter taşı 

Laparoskopik üreterolitotomi 

Üreter darlığı 

Laparoskopik üretero-neosistostomi 

Laparoskopik Boari flap uygulaması 

Laparoskopik Psoas Histch tekniği 

          SÜRRENAL (Adrenal) 

Böbreküstü bezi tümörleri 

Laparoskopik surrenalektomi 

         PROSTAT 

Laparoskopik radikal prostatektomi (prostat kanseri) 

         MESANE 

Sistosel veya uterus prolapsusu (Mesane veya rahim sarkması) 

Laparoskopik sakrokolpopeksi 

Veziko-vajinal fistül 

Laparoskopik vezikovajinal fistül onarımı 

Mesane tümörü 

Laparoskopik radikal sistektomi ve üriner diversiyon 

          TESTİS 

Testis Kanseri 

Laparoskopik retroperitoneal lenfadenektomi 

İnmemiş testis 

İntraabdominal laparoskopik eksplorasyon