Nuri Deniz

Doğum Yeri/ Tarihi:
Antalya/Akseki / 1953

Mezun Olduğu Okul:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

E-Posta Adresi:
drnurideniz@gmail.com

Nuri Deniz, 1953 yıiında Antalya'da doğmuştur.

Ortaokulu Antalya’da, liseyi Adana Erkek Lisesinde 1972 yilmda bitirmiştir.

Lisans Öğrenimini 1978 yilmda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamiamış ve bir süre pratisyen hekim olarak çalışmıştır.

1983 yıiında Yüksek Lisansına Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde başiamış ve 1989 yıiında Üroloji Uzmanı olmuştur.

Aynı fakültede öğretim üyesi olarak göreve başlayıp, 1994:de doçent olmuştur, 2000 yilmda ise Profesör olmuştur.

2011 yılının Şubat ayında öğretim Üyeliği görevini bırakmış ve Gazi Üniversitesinden ayrılmıştır. Serbest olarak doktorluk mesleğini devam ederek. 13 Mart 2012 tarihinden itibaren Özel İsparta Hastanesinin Üroloji doktoru olarak göreve başlamıştır.

Yetmişin üzerinde ulusal, yirminin üzerinde uluslararası yayını vardır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır