Zehra Küçüktepe

Doğum Yeri/ Tarihi:
Atabey / 1975

Mezun Olduğu Okul:
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

E-Posta Adresi:
zkucuktepe@hotmail.com

İlgi Alanları: Koroner arter hastalıkları, Akut koroner sendromlar, Miyokard enfarktüsü, Kalp yetmezliği, Kalp kapak hastalıkları, Atriyal fıbrilasyon ve ritim bozuklukları, Hipertansiyon, Hiperiipidemi

Genel Bilgi: 1975 İsparta doğumluyum. İlkokulu İslamköy İlkokulunda tamamladım. Sonrasında İsparta Gülkent Ortaokulunu ve İsparta Gazi Lisesini bitirdim. 1992-1999 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde okudum. 2001-2003 yıllarında Ankara Keçiören Ayvalı Zeki Polat sağlık ocağında çalıştım. 2003-2009 yıllarında Süleyman Demire! Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji kliniğinde kardiyoloji ihtisasımı tamamladım. 2009- 2011 yıllarında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mecburi hizmetimi yaptım. 2011-2012’de İsparta Gülkent Devlet hastanesinde çalıştım. Ağustos 2012 den beri Özel İsparta Hastanesinde kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Evli ve 2 çocuk anııesiyim.

Yayınlar:

Özaydm M, Varol E, Aslan SM, Kiiçüktepe Z, Doğan A, Öztürk M, Altınbaş A. Effect of atorvastatin on the recurrence rates of atrial fibrillation after electrical cardioversion. The American Journal Of Cardiology. 2006, 97(10): 1490-1493. (YURTDIŞI YAYIN)

Altınbaş A, ICüçüktepe Z, Özaydm M, Aslan SM, Demir M, Altınbaş E. Case Report: A rare cause of myocardial infarction: Acute inferoposterior myocardial infarction after successful intravenous thrombolytic treatment of mechanical mitral prosthetic valve thrombosis. The International Journal of Cardiovascular Imaging. 2005 Oct,Vol 21: 509-512. (YURTDIŞI YAYIN)

Altınbaş A. Küçüktepe Z. Perİkardiyal Tamponad ve Perikardiyosentez. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2006;2(50):31-8. (YURTİÇİ YAYIN)

Küçüktepe Z, Özaydm M, Türker Y, Varol E, Erdoöan D, Doöan A, Hiçyılmaz H, Vural H. İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda plazma asimetrik dimetil arginin düzeyleri. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2010:17( 1 )/l9-25. (YURTİÇİ YAYIN)

Varol E, Küçüktepe Z, Özaydm M, Baş HA. Warfarin ve Klaritromisinin Birlikte Kullanımının Nadir Bir Komplikasyonu: Sublingual Hematom. Medical Netvvork Kardiyoloji. 2009. (YURTİÇİ YAYIN)

Varol E, Özaydm M, Küçüktepe Z, Erdoğan D, Doğan A. Olgu Sunumu: Postpartum Dönemde Eozinofilinin Eşlik Ettiği Akut Miyokardit. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(3):460-3. (YURTİÇİ YAYIN)

Özaydm M, Türker Y, Erdoğan D, Karabacak M, Varol E, Doğan A, Küçüktepe Z, İçli A. Effect of previous statin use on the İncidence of sustained ventricular tachycardia and ventricular fibrillation in patients presenting with acute coronary syndrome. Anadolu Kardiyol Derg.2011; 1 i: 22-8.(YURT İÇİ YAYIN)

Acar G, Özaydm M, Varol E. Aslan SM, Küçüktepe Z, Demir M, Doğan A, Altınbaş A. Membranous interventricular septal aneurysm and associated atrioventricular block causing symptoms in a 65-year-oİd man. Med Sci Monit. 2006 Jan; 12(1 ):CS 1-3. (YURTDIŞI YAYIN)

KALBİNİZE İYİ BAKIN İÇİNDE SEVDİKLERİNİZ VAR...

 

Birim Hizmetleri

Kalp Krizi

Koroner arter hastalığı

Klap Yetmezliği

Kalp ritim ve ileti bozuklukları

Kalp kapağı hastalıları

Periferik damar hastalıkları

Aort damar hastalıkları

Hipertansiyon

Hiperkolesterolomi

Doğumsal kalp hastalıkları

Kardiyak Check-up Ünitesi

Ekokardiyografi (EKO)

Efor Testi Laboratuvarı

Holter Laboratuvarı ve EKG

Koroner Yoğun Bakım