Hülya Toyran Sezik

Doğum Yeri/ Tarihi:
Çiçekdağı / 1972

Mezun Olduğu Okul:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

E-Posta Adresi:
toyransezik@hotmail.com

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Op. Dr.Hülya Toyran Sezik, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimi aldı. Ankara Merkezde, Haymana ve Elmadağ ilçelerinde uzman hekim olarak görev yaptı.2002 yılında Isparta Doğumevi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Sezik, 2013 yılında hastanemiz kadrosuna dahil oldu. 6’sı Uluslararası, 17’si de ulusal dergilerde olmak üzere yayınlanmış bilimsel araştırma ve makaleleri bulunan Dr.Sezik, Türk Tabipler Birliği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ile Isparta-Burdur Tabip Odası üyesidir.

2012 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği Yenidoğan Canlandırması Programı (neonatal Resustasyon Programı) çerçevesinde Yenidoğan Canlandırma kursuna katıldı.

2014 ve 2015 yıllarında Almanya’da Schleswig Holstein Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kiel Obstetrik ve Jinekoloji Bölümünde, Prof. Dr Lisolette Mettler yönetiminde Jinekolojik Endoskopi kurslarına katıldı.

2016 yılında Romanya Bükreş Ponderas Hospital Endoscopic Training Center de Prof Dr Corneliu Dragomirescu denetiminde Jinekolojik Endoskopi kursuna katıldı.

Genel Jinekoloji ve Gebelik Tıbbı konularında hizmet veren Op. Dr. Hülya Toyran Sezik özellikle aşağıdaki konularda çalışmalarına devam etmektedir:

-Genel Jinekoloji, Endometriozis ve Leiomyom, Over kistleri (Yumurtalık kistleri) tanı ve tedavisi

-Kadın Genital Bölge Ultrasonografisi

-Kadın Genital Bölge Kanser tarama, tanı ve tedavisi

-Laparaskopik Jinekolojik Cerrahi

-Kadın Genital Organlarında Sarkma ya bağlı oluşan hastalıkların Cerrahi tedavisi

-İnfertilite, İnseminasyon ve IVF (Erkek ve kadında kısırlık, Aşılama ve Tüp Bebek)

-Servikal Smear (rahim ağzı kanser taraması) Rahim ağzı Kanseri erken tanı ve Tedavi ve Rahim Ağzı Kanser Aşısı

-Menapoz izlem ve tedavisi

-Gebelik takip ve tedavileri ve doğum

-Gebelik Ultrasonografisi ve Fetal Anomali Taraması

-Vaginusmus tanı ve tedavisi

-Cinsel İşlev Bozukluğu, Cinsel Yolla bulaşan hastalıklar

-Kadınlarda İdrar kaçırma (Stres İnkontinans ve Urge İnkontinas) tanı ve tedavisi

 

YAYINLAR:

Sezik, M., H. Toyran ve E. G. Yapar, “Distribution of AB0 and Rh Blood Groups in Patients with HELLP Syndrome”, Arch. Gynecol. Obstet., 267, 33-36 (2002).

Sezik M., O. Ozkaya, H. T. Sezik, E. G. Yapar ve H. Kaya, “Does Marriage Between First Cousins Have Any Predictive Value for Maternal and Perinatal Outcomes in Preeclampsia?" J. Obstet. Gynaecol. Res., 32, 475-481 (2006).

Ozkaya, O., M. Sezik, H. T. Sezik ve E.G. Eyi, “Leukocytosis might Precede In-hospital Eclampsia in Preeclamptic Women who do not Receive Magnesium Sulfate”, J. Perinat. Med. 34, 378-382 (2006).

Sezik, M., O. Ozkaya, H. T. Sezik ve E. G. Yapar, “Expectant Management of Severe Preeclampsia Presenting Before 25 Weeks of Gestation”, Med. Sci. Monit., 13, 523-527 (2007).

Sezik, M., O. Ozkaya, F. Demir, H. T. Sezik ve H. Kaya, “Total Salpingectomy during Abdominal Hysterectomy: Effects on Ovarian Reserve and Ovarian Stromal Blood Flow”, J. Obstet. Gynaecol. Res., 33, 863-869 (2007).

Sezik, M., H. T. Sezik, O. Ozkaya ve O. Buyukkaytan, “Comparison of Demographic Data of Single and Married Women Attending a Private Clinic in Turkey for Induced Abortion”, The 9th Congress of the European Society of Contraception, Istanbul, Vol. 11, 152, Taylor and Francis Group, Istanbul, Turkey, 2006.

Sezik M., H. T. Sezik ve E. G. Yapar, “HELLP Sendromunda Mississippi Üçlü Sınıflandırma Sistemi’nin Morbidite Belirleyici Değeri”, Yeni Tıp Dergisi, 18, 202-205 (2001).

Sezik M., H. T. Sezik ve E. G. Yapar, “Preeklampside Gebelik Haftası ve Maternal Komplikasyonlar”, Yeni Tıp Dergisi, 18, 273-275 (2001).

Toyran H., M. Sezik ve E. G. Yapar, “Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doğum Yapan 623 Preeklamptik Hastanın Retrospektif Analizi”, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 12, 38-42 (2002).

Sezik M., H. T. Sezik ve E. G. Yapar, “Preeklampside Normal Trombosit Değerleri ve Morbidite”, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 12, 112-115 (2002).

Sezik M. ve H. T. Sezik, “Preeklampside Rutin Kan Testleri ile Maternal Riskin Belirlenmesi”, Yeni Tıp Dergisi, 19, 199-201 (2002).

Sezik, M., O. Özkaya, H. T. Sezik, E. G. Yapar ve H. Kaya, “Preeklamptik Hastalarda Umbilikal Arter Doppler İncelemesinin Maternal Laboratuar Değerleri ve Neonatal Sonuçlar ile İlişkisi”, Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2, 279-283 (2005).

Sezik, M., O. Özkaya, H. T. Sezik, E. G. Yapar ve H. Kaya, “HELLP Sendromlu Hastalarda Umbilikal Arter Doppler İncelemesinin Perinatal Sonuçlarla İlişkisi”, Perinatoloji Dergisi, 13, 198-202 (2005).

Özkaya, O., M. Sezik, H. T. Sezik, E. G. Y. Eyi ve H. Kaya, “Nifedipin Kullanan Preeklamptik Gebelerde Neonatal Sonuçlar”, Kadın Doğum Dergisi, 4, 759-763 (2005).

Özkaya, O., M. Sezik, H. T. Sezik ve H. Kaya, “Preeklamptik Gebelerde Aile Öyküsünde Annede Hipertansiyon Bulunmasının Maternal ve Fetal Prognoza Etkisi”, Kadın Doğum Dergisi, 4, 768-772 (2005).

Sezik, M., O. Özkaya, H. T. Sezik, E. G. Y. Eyi ve H. Kaya, “Preeklamptik Hastalarda Magnezyum Sülfat ve Nifedipin Kullanımının Perinatal Sonuçlara Etkisi”, Kadın Doğum Dergisi, 4, 774-778 (2005).

Özkaya, O., M. Sezik, H. T. Sezik, E. G. Yapar ve H. Kaya, “HELLP Sendromunda Maternal Trombosit Sayısının Maternal ve Fetal Sonuçlara Etkisi”, J. Turkish German Gynecol. Assoc., 7, 34-38 (2006).

Sezik, M., O. Özkaya, H. T. Sezik, E. G. Y. Eyi ve H. Kaya, “Preeklamptik Hastalarda Magnezyum Sülfat Kullanımının Perinatal Sonuçlara Etkisi”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Dergisi, 44, 65-70 (2006).

Özkaya, O., M. Sezik, H. T. Sezik, E. G. Y. Eyi ve H. Kaya, “Preeklamptik Gebelerde Fetal Cinsiyetin Maternal ve Fetal Sonuçlar Üzerine Etkisi”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Dergisi, , 44, 17-22 (2006).
Eyi Yapar E. G., M. Sezik ve H. Toyran, “Fetal Gelişme Kısıtlılığı Olan Şiddetli Pre-term Preeklampside Ekspektan Yaklaşım”, 9. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Ankara, 177, 2003.

Özkaya, O., M. Sezik, B. Akman, H. T. Sezik ve H. Kaya, “Uzun Süreli Oral Antikoagülan Tedavi Kullanan Bir Kadındaki Bilateral Ovaryan Kanama”, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2006.

Sezik, M., O. Özkaya, H. T. Sezik ve H. Kaya, “Obez ve Nullipar Bir Kadında Eş Zamanlı Ovaryan ve Endometriyum Karsinomu: Olgu Sunumu”, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2006.

Sezik M. ve H. T. Sezik, “Spontan Rezolüsyona Uğrayan Hiperekojen Fötal İntratorasik Kitle: Pulmoner Sekestrasyon veya Timus Hiperplazisi”, 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya, 2009.