Dilek Özkaya

Doğum Yeri/ Tarihi:
Isparta / 1978

Mezun Olduğu Okul:
Süleyman Demirel Üniversitesi

E-Posta Adresi:
drdilekozkaya@yahoo.com

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr.Özkaya, 2002-2004 yılları arasında Isparta Merkez Karaağaç Sağlık Ocağı’nda çalıştı.2004-2010 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Bölümünde uzmanlığını tamamladı. İki yıl Isparta Devlet Hastanesi’nde çalıştıktan sonra 2012 yılında hastanemiz kadrosuna Göz Hastalıkları Uzmanı olarak katılan Dr.Özkaya, 4’ü uluslararası, 7’si ulusal dergilerde olmak üzere bilimsel araştırma ve makaleleri bulunmaktadır. Dr.Özkaya, Türk Oftalmoloji Derneği ile Isparta-Burdur Tabip Odası üyesidir.

 

ULUSAL YAYINLAR

 1. Yavuz BARDAK, Dilek ÖZKAYA, Osman ÇEKİÇ, Ufuk Şahin TIĞ. Fakoemülsifikasyon sırasında kapsül bütünlüğü bozulan olgularda sulkus ve kapsül içi yerleşimli göz içi lens uygulamalarının karşılaştırılması. Glo-Kat 2006;1:39-42.
 2. Osman ÇEKİÇ,  Yavuz BARDAK, Şahin TIĞ, M. Mustafa EKİM, Fadime KENDİR,Göksel AKAR, Dilek ÖZKAYA, Aykut A. YILDIZ. Sklera fiksasyonlu arka kamara  göz içi merceği sonuçlarımız. Glo-Kat 2007;2:181-184.
 3. Ufuk Şahin TIĞ, Osman ÇEKİÇ,  Yavuz BARDAK, Dilek ÖZKAYA, M. Mustafa EKİM. İntravitreal triamsinolon enjeksiyonundan sonra merkezi kornea kalınlığı, gözyaşı miktarı ve gözyaşı kalitesinde gözlenen değişimler. T.Oft. Gaz. 2007;37:280-285.
 4. Dilek ÖZKAYA, Yavuz BARDAK, Mustafa Muhterem EKİM, Özlem YALÇIN  TÖK, Osman ÇEKİÇ, Ahmet YEŞİLDAĞ. Koroidal neovaskülarizasyonlu olgularda intravitreal bevacizumab ile kombine fotodinamik tedavinin göz içi basıncı ve oküler kan akımına etkileri. Ret-Vit 2010;18:216-220.   
 5. Dilek ÖZKAYA, Özlem YALÇIN TÖK, Levent TÖK, Mustafa Muhterem EKİM, Mehmet Okan ÖZKAYA, Yavuz BARDAK. Gebelikteki göz içi basınç değişimleri.

MN Oftalmoloji 2010, 17(1): 24-28.

 1. Mustafa Muhterem Ekim, Dilek Özkaya, Levent Tök, Yavuz Bardak. Vitreoretinal Cerrahide Vitreus ve Membranların Görünür Hale Getirilmesinde Kullanılan Boyalar. Ret-Vit 2010;18:Özel sayı:46-51.
 2. Daldal H, Tök ÖY, Şengeze N, Koyuncuoğlu HR, Tök L, Özkaya D, Bardak YK. Multipl sklerozda retina sinir lifi tabakası kalınlığı. Türk Oftalmoloji Dergisi  2011¸41(1), 1-5.

 ULUSLARARASI YAYINLAR

 1. Ozkaya D, Nazıroğlu M, Armağan A, Demirel A, Koroglu BK, Çalıkoğlu N, Yılmaz N, Kukner A, Sonmez TH. Dietary vitamin C and E combination modulates oxidative stress induced-kidney and lens injury in diabetic aged male rats through modulating glucose homeostasis and antioxidant systems. Cell Biochem Func 2011;29(4):287-293.
 2. Yalcin Tök O, Tok L, Eraslan E, Ozkaya D, Ornek F, Bardak Y. Prognostic factors influencing final visual acuity in open globe injuries. J Trauma. 2011 Dec;71(6):1794-800.
 3. Tok O, Tok L, Ozkaya D, Eraslan E, Ornek F, Bardak Y. Epidemiological characteristics and visual outcome after open globe injuries in children. J AAPOS. 2011 Dec;15(6):556-61.
 4. Tök L, Yalçın Tök Ö, Özkaya D, Eraslan E, Sönmez Y, Örnek F, Bardak Y. Characteristics of open globe injuries in geriatric patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011 Sep;17(5):413-8.
   


Hastanemizde yapılabilen muayene, tetkik ve ameliyatlar:

 • Bilgisayarlı göz muayenesi
 • Göz tansiyonu ölçümü
 • Retina muayenesi (Sarı nokta hastalığı, diyabetik retinopati tanısı)
 • 3-6 aylık bebeklerde göz muayenesi
 • Pakimetri (kornea kalınlığı ölçümü)
 • Biyometri
 • ROP muayenesi (prematür retinopati muayenesi)
 • Şaşılık muayenesi
 • Göz tomografisi (OCT)
 • Kornea topografisi
 • Katarakt ameliyatı (FAKO)
 • Göz kapağı ameliyatları(Şalazyon, göz kapağındaki kitleler, göz kapağı sarkması, entropiyon, ektropiyon)
 • Pterjium (göz eti) ameliyatı
 • YAG Lazer