Şevki Yaşar Başkaptan

Doğum Yeri/ Tarihi:
Alanaya / 1965

Mezun Olduğu Okul:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

E-Posta Adresi:
yasarbaskaptan@hotmaii.com

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr.Başkaptan, 1989-1990 yılları arasında Siirt Kurtalan’da zorunlu hizmetini yerine getirdi.1990-1995 yılları arasında Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs CerrahisiMerkezi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2012 yılına kadar Antalya Özel İlgi Tıp Merkezi’nde görev yaptı. 2012 yılından itibaren hastanemizde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr.Başkaptan, ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 5 bilimsel araştırma ve makalesi bulunmaktadır. Dr. Başkaptan, Türkiye Toraks Derneği üyesidir.

Dr. Başkaptan özellikle KOAH- astım takip ve tedavisi, pnömoni- zaatüre, Akciğerde sıvı toplanması- Plörezi, Akciğer Kanseri takip ve tedavisinde, bu hastaların servis takibi, tanı girişimleri, gerekirse yoğun bakım takipleri konusunda deneyim sahibidir. Ayrıca özellikle yetişkin yoğun bakım ünitemizde diğer uzmanlarla birlikte ortak hasta takibi konusunda iyi yetişmiş yoğun bakım ekibi içerisinde görev yapmaktadır.