Hasta Hakları

Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

1. Hizmetten genel olarak faydalanma

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

3. Bilgilendirme

Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye,

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme

Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

6. Bilgi İsteme

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

7. Mahremiyet

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

8. Rıza ve İzin

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

9. Reddetme ve durdurma

Tedaviyi reddetmeye ve/veya durdurulmasını istemeye,

10. Güvenlik

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

11. Dini vecibelerini yerine getirebilme

Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

12. Saygınlık görme

Saygı, özen gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

13. Rahatlık

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

14. Ziyaret

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

15. Refakatçi bulundurma

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya,

17. Sürekli hizmet

Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, hakkı vardır

Hasta Sorumlulukları

1. Hastanın doktorunu ismiyle tanımak, önerdiği tedaviyi anlamak ve reçete ettiği ilaçları uygulamak, en başta gelen sorumluluklarından biridir. Yeterince açıklama yapılmadığını hissettiği veya konuyu iyice anlamadığı zaman, konu hakkında tamamen aydınlanıncaya kadar soru sormakla yükümlüdür.

2. Hasta, tıbbi durumu hakkında doğru ve tam bilgi vermekle sorumludur. Şikâyetlerini mevcut veya geçirdiği bulaşıcı hastalıkları, ameliyatları, uygulanan tedavileri, kullandığı ilaçları ve alışkanlıkları eksiksiz ve açık bir biçimde anlatmalıdır.

3. Hasta, tedavi uygulamaları süresince durumunda meydana gelen anlık değişiklikleri ve ortaya çıkan yeni şikâyetleri tedavisinden sorumlu hekim veya hekimlere bildirmekle yükümlüdür.

4. Hasta, tanı ve tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde karşılamakla yükümlüdür. Tedavi giderleri bağlı olunan kurum tarafından karşılanıyorsa, hasta kurum bilgilerini doğru olarak bildirmekle ve istendiğinde belgelemekle sorumludur.

5. Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak kuruma ait demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.

6. Hasta, planlanan tedaviyi reddettiği veya hekimin talimatlarına uymadığı takdirde doğacak sonuçlardan sorumludur.

Ziyaretçi Politikası

 • Hastalarımızın yakınlarının gelmeleri moral desteği açısından önemlidir. Ancak hassas olunan bu dönemde kendimizin ve hastalarımızın sağlığı için hastane yönetimi tarafından belirlenmiş kurallara uymanız faydalı olacaktır.
 • Servislerde hasta ziyaretçileri her gün mesai saatleri içinde 09.00 / 22.00 arası servis hemşiresi kontrolünde yapılmaktadır.
 • Ziyaretlerin 15 dakikayı geçmeyecek şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir.
 • Hastane ortamında 12 yaşın altındaki çocukların getirilmemesi daha uygun olur.
 • Hastalarımızın yapılan tedavileri kadar, sessiz bir ortamda dinlenmeye de ihtiyaçları olduğu unutulmamalıdır.
 • Hasta odalarında veya koridorlarda,  gürültü ve hareket edilmemeli, yüksek sesle veya telefonla görüşülmemelidir.
 • Ziyaretlerde hasta yataklarına oturmamaya özen gösterilmelidir.
 • Polikliniklerde ve servislerde sigara içilmemelidir.
 • Hastane personeline saygılı olalım onların sizlere hatırlattığı kurallara riayet edilmelidir.

Refakatçi Rehberi

REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
Hastalarımızın yanında olmalıyız, moral desteği ve tedaviye yardımcı olunması açısından önemlidir. Ancak hassas olunan bu dönemde kendimizin ve hastalarımızın sağlığı için hastane yönetimi tarafından belirlenmiş kurallara uymanız faydalı olacaktır.

Refakatçi Politakamız

 

 • Refakatçi; hastane, refakatçi ve ziyaret kuralları hakkında bilgilendirilir.
 • Refakatçi olarak yalnızca bir kişi kalabilmektedir.
 • Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
 • Odalarımızda tek kişinin refaket edebilmesine uygun şartlar oluşturulmuştur.
 • Refakatçiye hastanemizden 3 öğün (sabah kahvaltısı saat 06, öğlen saat 12, akşam saat 17 de )yemek verilir.
 • Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım edebilir.
 • Acil durumlarda hemşireye ulaşabilmek için hasta başında ve lavabolarda acil çağrı cihazı  bulunmaktadır.
 • Dini vecibelerin yerine getirilebilmesi amacı ile 1.bodrum katımızda ibadethane bulunmaktadır.
 • Hastayla ilgili hekimin veya hemşiresinin bilgisi olmadan, dışarıdan yiyecek temin edilmemelidir. Ayrıca refakatçinin kendisi için dışarıdan getirebileceği yiyecek koku ve hijyen açısından kafeterya da tüketilmelidir.
 • Refakatçinin değişeceği durumlarda, servis hemşiresi bilgilendirilmelidir.
 • Hekimimiz tarafından ziyaret ve/veya refakatçi uygulaması yasaklanmışsa, kurallara uymaya özen gösterilmelidir.
 • Hastanızın yanında duygusal durumunuzu yansıtacak ağlama, bağırma gibi davranışlarda mümkün olduğunca kontrollü olmaya dikkat edilmesini öneririz.

Güvenlik Politikası

Sizlerin güvenliği bizim için birinci derecede önemlidir. Bina içinde 24 saat görev başında olan güvenlik görevlilerine;

– Hastane içine sokulan paketlerin kontrolünde
– Hastane içinde gerektiği zaman kimlik kontrolü yapılmasında yardımcı olunmasını,
güvenliğiniz için rica ederiz.

Her şeye rağmen; kişisel eşyalarınız, değerli evrak ve belgelerinizi sahipsiz bırakmamanızı rica eder, özel eşyaların sizin sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatırız.

Şikayet Politikası

Hasta İlişkileri Bölümü olarak; hastanelerimizden arzu ettiğiniz hizmeti almak ve sizlerin memnuniyetini sağlamak için;
– Hastanemizden hizmet alan tüm hasta ve yakınlarının hastanemiz ile ilgili görüş ve düşüncelerini alır.
– Bildirilen tüm görüşleri ilgili departman yöneticileri ile değerlendirir ve sizlerin talepleri doğrultusunda hizmet kalitemizi artırmak için çalışır,
– Değerlendirme sonrası alınan kararlar ve sonuçlar hakkında, bölüme bildirimi yapan hastamıza geri dönüş yaparız.
Hasta İlişkileri Bölümü, sizlerin memnuniyetine katkı sağladığı kadar, sizlerin de öneri ve görüşleriniz ile hastanemizin gelişimine katkı sağlar. Şikayetleriniz ve olumsuz görüşlerinizle de sadece Hasta İlişkileri Bölümümüz değil ilgili tüm üst düzey yöneticilerimiz çözüm amaçlı ilgilenir.

Hasta İlişkileri Bölümüne görüş, öneri veya düşünceleriniz bildirmek için:
Görüşlerinizi internet aracılığıyla bildirmek için web sayfamızda yer alan “İletişim” bölümünden e-mail gönderebilirsiniz. Ayrıca, posta adresimize mektup gönderebilir, katlarda ve bekleme salonlarında bulunan anket formlarını doldurabilir, Hasta İlişkileri Bölümü yetkilileri ile yüz yüze görüşme talep edebilir ya da telefon ile görüşme yapabilirsiniz.

X