Psikiyatri  Kliniği

Dünya Sağlık Örgütüne göre, sağlıklı olma hali; ” yalnızca hastalık ya da sakatlık bulunmaması demek olmayıp, aynı zamanda BEDENSEL, RUHSAL ve SOSYAL yönlerden de tam bir iyilik durumudur”. Tıp Bilimleri arasında psikiyatrinin önemi de bu tanımlamada bulunan üç temel “olmazsa olmaz” ögeyi içinde barındırmasından gelir.

Psikiyatri Uzmanı, insanı bir bütün olarak ele alır. Psikiyatri Uzmanı çalışmalarında; İnsan hakları evrensel beyannamesinin ” ırk, din, dil, politik inanç; ekonomik ve sosyal durum ayrımı gözetmeden; herkese, erişilebilecek en yüksek sağlıklı olma TEMEL hakkına sahiptir” ilkesinden hareket eder.

  • Standart poliklinik hizmetleri
  • Bireysel psikoterapi
  • Hiperaktivite bozukluğu
  • Erişkin dikkat eksikliği
  • Bipolar bozukluk tedavisi
  • Anksiyete bozuklukları
  • Yeme davranış bozuklukları